6 - 14 lipca 2019

UrbanLab jako metoda (współ)pracy w mieście

Data

11 lipca, 14:00 - 15:30

c:

20 miejsc
Konieczne zapisy!

miejsce:

Gdynia Infobox
ul. Świętojańska 30 Gdynia

Jesteś mieszkańcem Gdyni, a nie miałeś jeszcze okazji dowiedzieć się czym jest UrbanLab? Poznaj nowy sposób pracy nad rozwiązaniami podnoszącymi jakość życia w Gdyni. Miejsce współdziałania mieszkańców i mieszkanek, ekspertów, przedstawicieli struktur miejskich.

Podstawową wartością stojącą za działaniami UrbanLab jest budowa społeczeństwa świadomego swoich potrzeb, postrzegającego miasto w kategoriach procesu zmiany przestrzeni i jakości życia.

Warsztaty podzielone zostaną na trzy część.

Część I punkt wyjścia (wykład/dyskusja – 30 minut)

W ramach części wykładowej poznasz odpowiedź na pytanie, na ile w Gdyni jej mieszkańcy współdecydują o mieście. Czy kolektywne podejmowanie decyzji jest możliwe w rzeczywistości miasta, w którym żyją obok siebie różne, często spolaryzowane, grupy społeczne, o różnej sile wpływu na decydentów? Czy potrzeby grup słabszych są uwzględniane?

 Część II - punkt widzenia (warsztaty – 45 minut)

Zadaniem uczestników warsztatów będzie przygotowanie optymalnych rozwiązań dla określonych grup oraz stworzenie propozycji satysfakcjonujących jak największą liczbę mieszkańców. Podczas warsztatów poznasz konkretne wyzwania społeczne z gdyńskiej rzeczywistości. Dowiesz się jak przełożyć proces dochodzenia do konsensusu w rekomendację – dobrą praktykę w dyskusji o problemach w mieście. Za pomocą studium przypadku – budowie Woonerfa na ul. Abrahama – prześledzisz proces jego powstawania, określisz interesariuszy i formę dialogu między nimi. Poznasz potencjalne rozwiązania z perspektyw różnych grup interesariuszy – od przyszłych użytkowników przestrzeni, po zaangażowane w jej przygotowanie i tworzenie strony.

Część III- punkt odniesienia (podsumowanie – 15 minut)

W podsumowaniu prowadzący przedstawią planowane działania w ramach tegorocznej tematyki UrbanLab – partycypacji społecznej oraz wyjaśnią czemu tak ważną rolę ma dialog, zarówno między przedstawicielami struktur miejskich a mieszkańcami i ich reprezentantami.

Warsztaty w ramach BLOKU MIASTO + ARCHITEKTURA.

organizator

Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) - samodzielna jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni odpowiedzialna za rozwijanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań społecznych skierowanych do mieszkańców Gdyni. Rozwijany w ramach LIS UrbanLab to nowy sposób pracy nad rozwiązaniami podnoszącymi jakość życia w Gdyni i miejsce współdziałania mieszkańców, ekspertów, przedstawicieli struktur miejskich. Celem UrbanLabu jest wdrażanie efektywnych i trwałych rozwiązań odpowiadających na wyzwania stojące przed Gdynią. Współorganizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Miasto Wspólne.

Prowadzący: