6 - 14 lipca 2019

Tomasz Bierkowski

Prelegent

Projektant, badacz, wykładowca. Profesor nadzwyczajny na Wydziale Projektowym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, konsultant i doradca w agencji brandingowej Admind. Zajmuje się badaniem relacji między projektowaniem doświadczeń a typografią oraz wdrażaniem myślenia projektowego. Jest czynnym projektantem publikacji naukowych i popularnonaukowych, a także systemów identyfikacji wizualnej. Autor artykułów naukowych poświęconych komunikacji wizualnej oraz książek: „O typografii” (2009), „Solidaryca – fenomen komunikacyjny” (2017), „Typografia dla humanistów” (2018). Prowadzi warsztaty i szkolenia dla studentów, projektantów i biznesu w kraju i za granicą.