6 - 14 lipca 2019

Syntetyczna i ludzka inteligencja

Data

7 lipca, 17:00 - 18:00

miejsce:

PPNT Gdynia, budynek III
miejsce na mapie: 6

Nieludzka sztuczna/syntetyczna inteligencja, kontra ludzka naturalna/biologiczna inteligencja. A może lepiej myśleć i tak to zaprojektować, byśmy mieli wzmocnioną inteligencję, tak jak już od dawna mamy do czynienia ze zwielokrotnieniem siły naszych mięśni dzięki pomysłowości naukowców, projektantów i wynalazców.

Zainteresowanie sztuczną inteligencją (w skrócie SI, ang. Artificial Intelligence, AI) w ostatnich latach, szczególnie za sprawą sukcesów uczenia maszynowego, stało się ponownie ogromne. Metody SI znalazły zastosowanie w wielu obszarach techniki, nauki oraz codziennej aktywności ludzi. Bez wątpienia rozwój SI wpływa również na dziedziny związane z projektowaniem.  Podczas wykładu postaram się przybliżyć, środowisku związanemu ze sztukami projektowymi, potencjał związany z rozwojem SI, w szczególności obszar tzw. uczenia głębokiego (ang. Deep Learning). Spróbuję wyjaśnić skąd tyle szumu wokół tego tematu w mediach, debacie publicznej, a nawet w polityce. Przybliżę aktualny stan wiedzy w tym obszarze i podam szereg przykładów zastosowań w obszarach istotnych dla projektantów. Nie skończę jednak na wpływie SI na projektowanie. Postaram się pokazać projektantom jak ich wiedza, umiejętności, bagaż doświadczeń i wrażliwość, mogą pomóc w rozwoju SI. Świat w jakim chcemy żyć w przyszłości trzeba zacząć projektować już dziś. To stwierdzenie nabiera nowego znaczenia w dobie szybkiego rozwoju metod SI i techniki. W moim wystąpieniu nie zabraknie odniesień do kwestii społecznych i etycznych związanych z błyskawiczną adaptacją rozwiązań SI, w szczególności jak pokierować rozwojem SI, by służyła rozwojowi całego społeczeństwa. Opowiem o idei Human AI.

„Technologia daje życiu potencjał niespotykanego wcześniej rozkwitu… Lub samozniszczenia. Miejmy na to wpływ!” - Future of Life Institute

Przed wykładem zapoznaj się z artykułem:

www.magazynszum.pl/komputer-jest-wzmacniaczem-moich-mozliwosci-rozmowa-z-wieslawem-bartkowskim/

Wykład w ramach BLOKU POLARYZACJA

Prowadzący:

  • Kurator wystawy "Materia kodu". Projektant interakcji i badacz systemów złożonych, Wydział Projektowy oraz Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS. Kierownik studiów podyplomowych Creative Coding oferowanych przez School of Form

    pełne bio

Powiązane wydarzenia: