6 - 14 lipca 2019

Rola projektanta w budowaniu doświadczeń użytkownika

Data

9 lipca, 17:00 - 18:00

miejsce:

PPNT Gdynia, budynek III
miejsce na mapie: 6

Uczestnicy zapoznają się z zagadnieniem projektowanie doświadczenia. Dowiedzą się co determinuje doświadczenie i w jaki sposób należy je konstruować biorąc pod uwagę takie zmienne jak medium, cel projektu, kontekst odbioru, czy specyfika użytkownika?

Prowadzący odpowie na pytanie jaka jest rola emocji w konstruowaniu skutecznych komunikatów wizualnych.  Przedstawi uczestnikom dowody świadczące o tym, iż projektowanie doświadczenia może być także wykorzystywane do integracji odrębnych dyscyplin projektowych wynikających ze szczególnej specyfiki odbiorców, w jasno sprecyzowanym celu. Przebieg procesu projektowego, współpraca interdyscyplinarna oraz relacje: klient–projektant, to nieustanna konfrontacja, która nakierowana jest na uzyskanie zdefiniowanego i oczekiwanego rezultatu. W tym kontekście pojawia się pytanie. W jaki sposób zamierzony skutek jest osiągany przez projektantów komunikacji wizualnej w sytuacji ciągłego ścierania się poglądów, wiedzy, dyscyplin? Czy odbywa się to za pośrednictwem projektowanego doświadczenia?

Wykład w ramach BLOKU GRAFIKA

Prowadzący:

  • Projektant, badacz, wykładowca. Profesor nadzwyczajny na Wydziale Projektowym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, konsultant i doradca w agencji brandingowej Admind.

    pełne bio