6 - 14 lipca 2019

Poznaj laureatów konkursu na najlepsze dyplomy ASP Gdańsk

Podczas tegorocznego wernisażu GDD już po raz 7. przyznano nagrody za najlepsze projekty dyplomowe zrealizowane na wydziale Architektury i Wzornictwa ASP Gdańsk.

Jury w składzie:

dr hab. Beata Szymańska — ASP Gdańsk;

prof. Sławomir Fijałkowski — ASP Gdańsk;

Dorota Kabała — studio We design for physical culture;

Ewa Janczukowicz-Cichosz — Wicedyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia;

Paulina Kisiel — kierownik festiwalu GDD

sekretarz: Ewa Chudecka

Przyznało nagrodę GRAND PRIX w kategoriach Wzornictwo i Architektura oraz wyróżnienie w każdej kategorii. Laureaci nagrody głównej odwiedzą Eindhoven podczas Dutch Design Week. Poznajcie zwycięzców!

WZORNICTWO

GRAND PRIX:

Dźwięk i obraz. Projekt interaktywnej typografii | dyplom licencjacki | Pracownia Designu Eksperymentalnego

autor: Zuzanna Rogala

promotor: dr Marta Flisykowska

Wśród projektów „festiwalowych” przeważają z reguły spektakularne realizacje autorskie - nośne wizerunkowo, atrakcyjne wizualnie, przyciągające uwagę formą lub ponadstandardowym przeznaczeniem. Projekt dyplomowy Zuzanny Rogali nie spełnia tych wymogów. Właściwie nawet jest ich jawnym zaprzeczeniem. To skromne opracowanie skoncentrowane na realizacji bardzo określonego celu – pomocy terapeutycznej dla logopedów dziecięcych. Istotą realizacji jest interaktywna konstrukcja typografii pisma, które reaguje na głos i rozpoznaje tzw. dyslalia – wady wymowy określonych głosek (np. „R”). Poprzez reakcję wizualną w czasie rzeczywistym wypowiadanego słowa (np. referencyjne dla wad wymowy RABARBAR) na monitorze pojawia się możliwy do interpretacji znacznik: skalowanie, zmiana koloru głoski, jej deformacja, a osoba ćwicząca poprawną wymowę otrzymuje głosowe i graficzne narzędzie weryfikacji zaleconej terapii i autorozpoznawania postępów. Projekt jest przykładem nie tylko wyjątkowej kultury plastycznej, ale także determinacji autorki, która opanowała na potrzeby nagrodzonej realizacji podstawy kodowania i elementy IT.

Wyróżnienie:

"Łódź o zwiększonym poziomie dostępności przestrzeni. Studium cech funkcjonalnych" | dyplom licencjacki | Pracownia Projektowania Architektury Okrętów

autor: Anna Maria Puchalska

promotor: dr Paweł Gełesz, mgr Krzysztof Bohra

Projekt został wyróżniony z trzech powodów. Po pierwsze, autorka dostrzega niszę w branży jachtowej - brak norm przestrzennych dla małych łodzi, brak uwzględniania potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim - i znajduje dla niej odpowiedź. Po drugie - w opracowanym rozwiązaniu koncentruje się analizie i dostarczeniu studium, które może zostać wykorzystane przez projektantów łodzi. Jest to dojrzałe podejście, które bazuje na założeniu, że wartościowy projekt nie musi dotyczyć samego produktu, lecz właśnie opracowania norm, czy też narzędzi. Udostępniając swoją pracę innym projektantom autorka może przyczynić się do rozwoju projektowania uniwersalnego w wybranej branży. Trzecim powodem dla wyróżnienia jest fakt podjęcia tematu projektowania uniwersalnego, dostępności i emocji z nią związanych. Autorka proponuje w swoim projekcie minimalne parametry, dzięki którym użytkownik z niepełnosprawnością ruchową może samodzielnie sterować łodzią. Jury doceniło fakt, że w trakcie procesu projektowego przeprowadzone zostały zarówno testy i eksperymenty, jak i konsultacje z użytkownikami wózków inwalidzkich.

ARCHITEKTURA

GRAND PRIX:

 „Oprócz błękitnego nieba” | dyplom magisterski | I Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz ASP Gdańsk

autor: Aleksandra Wiśniewska

promotor: dr hab. Beata Szymańska

asystent: mag inż. arch. Paweł Czarzasty

Projekt został nagrodzony za lekkość i subtelność skrzydlatej formy tarasu widokowego, która delikatnie oparła się o brzeg hangaru oraz transparentność i linearność ażurowej konstrukcji wieży doskonale wpisującej się w otwartą przestrzeń wnętrza hangaru. Wyróżnia się znakomitą ekspozycję istniejących dźwigarów hangaru, rozpiętych nad pięknymi formami latających maszyn. Autorka projektu uchwyciła nieodłączny element atmosfery lotniska - wrażenie przepływającego swobodnie powietrza we wnętrzu. Zapewniła klubowiczom możliwość ciągłego obcowania z tym co dla nich najważniejsze. Stworzyła miejsce budujące więź członków elitarnego klubu i integrujące z osobami odwiedzającymi Aeroklub Gdański. Zaprojektowane miejsce jest spełnieniem marzenia o odkryciu niezwykłej przestrzeni, z bezkresem błękitnego nieba, powiewem wiatru i poczuciem beztroskiej wolności.

Wyróżnienie:

Common Ruins. Między wodą z niebem. Ruiny francuskiego zamku Chateau de la Mothe Chandeniers | dyplom magisterski | I Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz

autor: Marta Ostrowska

Promotor: dr hab. Beata Szymańska

Projekt przedstawia udaną rewitalizację zamku La Mothe-Chandeniers, który uległ zniszczeniu w czasie Rewolucji Francuskiej. Autorce udało się twórczo zaadaptować stare mury, zachowując równowagę pomiędzy historią miejsca a współczesnymi wymogami turystów. W projekcie łączenia nowego ze starym dokonano na wielu poziomach, mając przede wszystkim na celu podniesienie atrakcyjności miejsca i umożliwienie doświadczania go podczas różnych aktywności. Nowe elementy nie przytłaczają dotychczasowej architektury, natomiast podkreślają jej walory i rangę. Na uwagę zasługuję również odpowiedzialne podejście do zastałej natury, wykorzystanie dziko rosnących drzew, roślinności oraz wody. Projekt jest dobrym przykładem architektury, która odnosi się z szacunkiem do dziedzictwa, nie bojąc się jednocześnie eksperymentu.