Gdynia Design Days :: Polityka prywatności

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

Polityka prywatności. Użytkownicy stron WWW.

 1.  Niniejsza Polityka Prywatności (dalej Polityka) określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze  danych osobowych, wymaganych do korzystania i/lub związanych z korzystaniem z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu prowadzonego pod domeną www.gdyniadesigndays.eu (dalej „Serwis”).
 2. Administratorem danych osobowych (dalej Administrator) jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni, przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,  NIP 586 21 38 302,  która  przetwarza  dane  osobowe  Użytkowników zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27/04/2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych, ustawy z dnia 24 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50.
 4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na serwerach zapewniających ich bezpieczeństwo. Dokładamy szczególnej staranności, aby dane były przetwarzane zgodnie z celem i zakresem korzystania z naszych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu w tym podstron internetowych, aplikacji i innych funkcjonalności udostępnianych przez Administratora, tak aby uczynić korzystanie z Serwisu jak najbezpieczniejszym i najwygodniejszym dla Użytkowników.
 5. Serwis korzysta z usługi Google, zbierającej przy użyciu plików cookies anonimowe informacje o stronach Serwisu  odwiedzanych przez poszczególnych jego Użytkowników. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.
 6. Strony internetowe partnerów Administratora, do których odnośniki umieszczone są w Serwisie podlegają ich własnej polityce prywatności (w tym w zakresie wykorzystywania plików cookies).
 7. Podanie danych jest dobrowolne jednakże ich niepodanie może uniemożliwić korzystanie z oferty Administratora.  
 8. Dane będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
 9. Korzystając z Serwisu, Użytkownik akceptuje zasady zawarte w przedstawionej Polityce Prywatności.
 10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
 11.    Użytkownik posiada uprawnienie do:
  1. żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO);
  2. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
  3. żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO);
  5. żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO);
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO).
 12. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.