6 - 14 lipca 2019

Marta Pokojowczyk

Malarka i historyczka sztuki. Kształciła się na uczelniach w Polsce i za granicą - Faculdade de Letras na Uniwersytecie w Porto, w Portugalii. Na przełomie 2014/2015 roku w ramach transgranicznego programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców odbyła staż w Atelier tkackim Heleny Loermans, w Odemirze w Portugalii.

W swojej działalności Pokojowczyk wykorzystuje dziedzinę sztuki jaką jest tkactwo ręczne w projektowaniu innowacyjnych form dekoracyjnych do wnętrz, tak zwanych „kanw 3d”.  

W 2017 roku założyła we Wrocławiu Interweave Studio – manufakturę tkacką, w której rozwija koncepcję Humanizmu tkanin, kierującą się ku doświadczaniu ręcznie tkanych form przez człowieka.

Pokojowczyk uczestniczy w wystawach i festiwalach krajowych i zagranicznych, między innymi w Niemczech, Austrii i Portugalii.