6 - 14 lipca 2019

Mariusz Wszołek

Prelegent GDD

Projektant i wykładowca. Zajmuje się głównie algorytmizacją procesów projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem CommunicaTion design i Design Thinking. Na co dzień współpracuje z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego i  Katedrą Grafiki Uniwersytetu SWPS. Redaktor serii wydawniczej „CommunicaTion Design” oraz autor książek i artykułów z zakresu reklamy, pracy projektowej i zrównoważonego projektowania. Jego zainteresowania naukowe w głównej mierze dotyczą zrównoważonego projektowania (TransformaTion design), designu opakowań i projektowania komunikacji. Ostatnio poświęca się zagadnieniom związanym z połączeniem designu i prawa - legal design.