6 - 14 lipca 2019

Marek Adamczewski

prelegent Strefy Wiedzy ELLE Decoration

Ur.1949 r. w Łodzi, mieszka w Gdańsku, zajmuje się projektowaniem produktu, design management i dydaktyką.

Blisko 300 wdrożonych do produkcji projektów, głównie kompleksowych opracowań wzorniczych, w tym ponad 20 pojazdów szynowych. Projektuje zwykle w interdyscyplinarnych zespołach, kierowanych przez niego - od 2003 w pracowni projektowej maradDesign.

Kurator i projektant wielu wystaw, członek jury wielu konkursów wzorniczych. Kierownik Katedry i Pracowni Projektowania Produktu ASP w Gdańsku, wykładowca Studiów Podyplomowych Total Design Management (IWP/Szkoła Biznesu PW w Warszawie). Członek Rady Doskonałości Naukowej.
Designer Roku 2006 (tytuł przyznany multidyscyplinarnemu zespołowi przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie). Konsultant merytoryczny i współautor programu Wzornictwo Biznes Zysk zrealizowanego przez IWP w Warszawie w latach 2014 – 1015.