6 - 14 lipca 2019

Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS)

prowadzący warsztaty "UrbanLab jako metoda (współ)pracy w mieście"

Samodzielna jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni odpowiedzialna za rozwijanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań społecznych skierowanych do mieszkańców Gdyni. Rozwijany w ramach LIS UrbanLab to nowy sposób pracy nad rozwiązaniami podnoszącymi jakość życia w Gdyni i miejsce współdziałania mieszkańców, ekspertów, przedstawicieli struktur miejskich. Celem UrbanLabu jest wdrażanie efektywnych i trwałych rozwiązań odpowiadających na wyzwania stojące przed Gdynią.