6 - 14 lipca 2019

Katarzyna Szwed

prowadząca warsztaty "Wyłączność w zasięgu ręki – jak uzyskać monopol na wygląd produktu"

Pracowniczka Informacji Patentowej PPNT Gdynia, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Słuchaczka studiów podyplomowych Prawa Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, adwokatka wpisana na listę Pomorskiej Izby Adwokackiej. Doradza w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa nowych technologii, a także w zakresie prawa własności intelektualnej – wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, know-how i tajemnic przedsiębiorstw.