6 - 14 lipca 2019

Kaligrafia - sztuka Słowa

Data

6 – 14 lipca

miejsce:

PPNT Gdynia, budynek I

Wstawa odnosi się do słowa, które za pomocą pisma staje się wizualnym znakiem. W zależności od języka nabierając innych kształtów, ale nadal pozostając wyrazem w warstwie ideowej. Inspiracją był tutaj cytat Ewangelii św. Jana "Na początku było Słowo". Związek pomiędzy tekstualnością, wizualnością a ideą sprawił, zachęcił autorkę do podjęcia trudu prześledzenia go, we wszystkich językach świata.

Wystawa prezentuje prace kaligraficzne z szerokiego zakresu tej dziedziny projektowania. Zobaczymy zarówno kopie stron z manuskryptów średniowiecznych, własne kompozycje w stylu średniowiecznych rękopisów, jak i prace kaligrafii współczesnej, prace czysto kaligraficzne jak i kaligrafię połączone z iluminacją. Autorka zaprezentuje także prace z zakresu kaligrafii ruskiej, hebrajskiej, chińskiej oraz japońskiej. Każda kultura utrwala myśli, idee, historię i tradycję przy pomocy zapisu. Styl tego zapisu jest połączeniem wielu różnych czynników. Przede wszystkim języka oraz upodobań estetycznych danego społeczeństwa. Niezwykle ważną rolę odgrywa tu również narzędzie pisarskie oraz materiał piśmienniczy. W ten sposób powstaje zapis, który jako całość wizualna, a więc estetyczna oraz językowa jest niejako odzwierciedleniem kultury, w której powstał.

Wystawa będzie dostępna przez cały czas trwania festiwalu.

Prowadzący:

  • Z wykształcenia japonistka i od wielu lat zajmuje się promowaniem kultury japońskiej w Polsce. Obecnie, po obronie doktoratu na ASP w Gdańsku pracuje jako adiunkt na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku.

    pełne bio