6 - 14 lipca 2019

Jan Dardziński

LAUREAT KONKURSU NAJLEPSZE DYPLOMY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I WZORNICTWA ASP GDAŃSK

Absolwent studiów licencjackich na kierunku Wzornictwo na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Pasjonat świata projektowania, wysoko ceni umiejętności rysunkowe. Od monitora i kartek odrywa się dla rowerowych podróży i prac manualnych z wykorzystaniem naturalnych materiałów.