6 - 14 lipca 2019

Ingrid van der Wacht | WDW

prelegentka Bloku Polaryzacja / WDW

Właścicielka firmy Factor-I (2001) gdzie pracuje jako facylitatorka, specjalistka ds. komunikacji i autorka koncepcji, skupiając się na współ/projektowaniu dla ludzi i planety.

Przez lata inicjowała projekty wykorzystania designu jako siły napędowej innowacji społecznych, wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju. Ma duże doświadczenie w tworzeniu międzysektorowych partnerstw między władzami państwowymi, przemysłem, przedsiębiorstwami i projektantami – i być może przede wszystkim, użytkownikami – z naciskiem na nowe metodologie współprojektowania. Od lat pracuje dla instytucji napędzanych (holenderskim) Designem. Na przykład dla Dutch Design Foundation, organizatora Dutch Design Week, jako ich niezależna kierownik ds. międzynarodowych i zewnętrznych. Z jej ramienia pracuje również jako przewodnicząca komitetu członkowskiego World Design Weeks. Rozwijała różne projekty europejskie i brała udział w pracach nad nimi. W tej chwili zajmuje się Food Heroes, projektem współtworzenia rozwiązań zapobiegających utracie i marnotrawstwu żywności na początku łańcucha żywnościowego. Jako członkini zarządu Holenderskiego Instytutu Żywności i Wzornictwa pracuje również nad promocją wzornictwa wokół żywności z holenderską projektantką jedzenia Marije Vogelzang – założycielką Instytutu. Wierzy, że kreatywna siła designu może nam pomóc w rozwiązywaniu problemów, z którymi boryka się dziś świat – o ile będzie dobrze zarządzana i dobrze rozumiana. Promuje ten pogląd w częstych wypowiedziach na krajowych i międzynarodowych kongresach na temat holenderskiego wzornictwa dla innowacji społecznych i gospodarczych, a także osiągnięć i rezultatów takiej polityki na przykładzie Brainport, dzielnicy Eindhoven. Jest także facylitatorką kongresów, warsztatów i imprez. Otrzyma tytuł magistra na Uniwersytecie w Tilburgu, na którym studiowała język francuski i marketing.