6 - 14 lipca 2019

Fala przemian

Data

6 - 14 lipca, 10:00 - 20:00

miejsce:

PPNT Gdynia, budynek III

Przed młodymi projektantami stoją wyzwania związane zarówno z problemami społecznymi, jak i postępującą globalizacją. Na wystawie zobaczymy jak na te zagadnienia próbują odpowiedzieć studenci Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie.

Przed młodymi projektantami stoją wyzwania związane zarówno z problemami społecznymi, jak i postępującą globalizacją. Na wystawie zobaczymy jak na te zagadnienia próbują odpowiedzieć studenci Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie.

Prace przedstawione na wystawie są głosem młodych adeptów sztuki projektowania, odpowiedzialnych za przyszły, otaczający nas świat. Za kulturę w jej wymiarze materialnym i duchowym. Pokazany jest tym samym potencjał Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie, gdzie uczymy takich wartości, które mają na celu uwrażliwienie przyszłych projektantów na dostrzeganie istotnych problemów w spolaryzowanym świecie, oraz umiejętne ich rozwiązywanie. Chcemy wzbudzić w nich refleksję nad tym, co buduje naszą codzienność, aby każda ich projektowa decyzja wsparta była empatią i tzw. zdrowym rozsądkiem.

Współcześnie problemy ekologiczne i społeczne, wynikające z postępującej globalizacji oraz z niekontrolowanego rozwoju cywilizacji i nadmiernej konsumpcji, kazały zwrócić baczniejszą uwagę na rolę projektantów jako współtwórców kultury materialnej. Zaczęto zastanawiać się nad odpowiedzialnością, jaka spoczywa na osobach uprawiających ten zawód, nad pośrednim, ale znaczącym wpływem wzornictwa na zmieniające się oblicze świata i zachowań konsumentów.

Czas, kiedy materialna strona ludzkiego bytu zaczyna przeważać nad wszelkimi innymi, związanymi z duchem i umysłem, jest dla designerów znakomitym momentem do podjęcia nowych wyzwań. Znalezienie obszarów dla humanitarnych przedsięwzięć projektowych i kierowanie się dobrem ogółu oraz środowiska, w którym żyjemy, może być alternatywą dla działań polegających na realizowaniu czysto konsumpcyjnych celów.

kurator: dr Anna Szwaja

koordynacja: dr hab Monika Wojtaszek-Dziadusz

projekt wystawy: Sonia Kalandyk, Anna Pielesz

Prowadzący:

  • Absolwentka Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie. Dyplom pod kierunkiem prof. Adama Gedliczki w 2004 roku.

    pełne bio

  • Wspólnie rozwijają swoją pasję i spełnią marzenia związane z projektowaniem studiując Wzornictwo Przemysłowe na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

    pełne bio

Powiązane wydarzenia: