6 - 14 lipca 2019

Ewa Bocian | Dwarfs and Giants

prowadząca warsztaty DtB

Ewa ma dziesięcioletnie doświadczenie w branży inwestycyjnej w dużych, międzynarodowych korporacjach. Jej fascynacja nowymi sposobami pracy doprowadziła ją do transformacji jej życia zawodowego. Obecnie wraz z dwarfs and Giants wspiera organizacje w transformacjach, ponieważ wierzy, że istnieją zupełnie inne sposoby organizowania pracy w tak złożonej rzeczywistości w jakiej żyjemy. Ich wspólnym celem jest pomoc firmom w budowaniu elastycznych organizacji, które zapewniają zdrową i harmonijną przestrzeń dla ludzi, aby mogli realizować ich pełny potencjał. Ewa jest Certyfikowanym Coachem Holakracji – modelu operacyjnego opartego na zasadzie samo-zarządzania, dystrybucji władzy, autonomii w rolach i przejrzystości. Jest również mówcą publicznym aktywnie zaangażowanym w szerzenie idei i praktyk związanych z samo-zarządzaniem. Specjalizacja: Holakracja, Transformacje Organizacji, Coaching. Ewa jest pasjonatką odkrywania tego, co głęboko w nas ukryte, budowania silnych i głębokich relacji i pokonywania własnych ograniczeń. Preferuje holistyczne podejście do życia, ponieważ wierzy, że nasze mentalne, emocjonalne, fizyczne i duchowe aspekty nieustannie wpływają na siebie nawzajem. Samoświadomość i kwestionowanie schematów naszych zachowań, wzorców myślowych i przekonań są kluczem do rozwoju samego siebie i organizacji.