6 - 14 lipca 2019

Duplikat – Unikat. Współistnienie przeciwieństw

Data

6 - 14 lipca, 10:00 - 20:00

miejsce:

PPNT Gdynia, budynek III

Wystawa pod tytułem "Duplikat – Unikat". Współ-istnienie przeciwieństw reprezentuje dwa różne aspekty designu, które współistniejąc ze sobą wzaje-mnie się przenikają mimo kontrastów. Określenia duplikat – unikat powiązane z pojęciami uniwersalizmu i indywidualizmu, powtarzalności i jednostkowości pozostawiają miejsce na płynne przenikanie się tych przeciwności.

Prezentujemy innowacyjny, przeznaczony do produkcji seryjnej mebel, jako niezbędny element aranżacji przestrzeni człowieka oraz ubiór, jako okrycie sylwetki w subiektywnym jak i uniwersalnym ujęciu. Mebel projektowany z myślą o seryjnej produkcji, może nosić znamiona indywidualizmu, zarówno ze względu na jego twórcę jak i odbiorcę – użytkownika. Ubiór poprzez unikalne potraktowanie materii, czy nietypowe łączenie typowych surowców nabiera cech unikatu, ale również daje szerokie możliwości zastosowania w zależności od indywidualnych potrzeb.

Postrzeganie formy, materii i konstrukcji, badanie właściwości materiałów, poznawanie dostępnych technologii - to elementy niezbędne w kreowaniu form meblarskich. Projektowanie mebla jest przestrzenią dla rozwoju twórczych inwencji, predyspozycji i osobistej wrażliwości, jak również miejscem wnikliwej analizy procesu projektowego oraz świadomego działania w kreowaniu otoczenia i istniejących w nim obiektów użytkowych.

Ubiór, tkanina i biżuteria istnieją jako spójna treść pojęcia mody. Wiążą się od zawsze ze wszystkimi działaniami ludzkiej egzystencji i dlatego są terenem różnorodnych odniesień, kompilacji, reinterpretacji, czy eksperymentów. Umiejętność wykształcenia indywidualnego języka wypowiedzi, wytyczanie nowych wyzwań, poszukiwanie nowych kierunków rozwoju i źródeł inspiracji, otwierają drogę dla rozwiązań nieszablonowych i wyznaczania takich perspektyw, które powstają również poza regułami mody.

Ze wszystkich obszarów designu moda jawi się jako dziedzina najsilniej związana z naszym osobistym poczuciem tożsamości. Żadna z prezentowanych form nie powstałaby bez fizycznego dotyku dłoni autorów traktujących wybrane medium w sposób bardzo osobisty. Wzajemne przenikanie się struktur, faktur i barw stanowi pole niekończących się inspiracji dla nowych, unikalnych pomysłów i ich zastosowań.

Prezentowane prace studentów Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej z zakresu mebla, ubioru i biżuterii są ich osobistym językiem zainteresowań, poszukiwań i kreacji.

Prowadzący:

  • Absolwentka Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom wyróżniony Medalem Rektora / 2001. Doktorat na WFP Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie / 2012. Projektant wzornictwa w dziedzinie produktu i grafiki użytkowej.

    pełne bio

Powiązane wydarzenia: