6 - 14 lipca 2019

DtB Summit | Jak zbudować wewnętrzne laboratorium innowacji? [en]

Data

12 lipca, 13:15 - 16:15

c:

20 miejsc
Konieczne zapisy!

miejsce:

PPNT Gdynia, budynek IV
miejsce na mapie: 21

Warsztaty skierowane są do managerów innowacji, kadry zarządzającej i kluczowych interesariuszy firmy. Wyposaż się w odpowiednie podejście i narzędzia tak by umiejętnie wdrożyć wewnętrzne laboratorium innowacji, dzięki któremu Twoja firma będzie przygotowana na wyzwania jakie niesie przyszłość

Warsztaty skierowane są do  managerów innowacji, kadry zarządzającej i kluczowych interesariuszy firmy. Wyposaż się w odpowiednie podejście i narzędzia tak by umiejętnie wdrożyć wewnętrzne laboratorium innowacji, dzięki któremu Twoja firma będzie przygotowana na wyzwania jakie niesie przyszłość.

Podczas praktycznego warsztatu, Slavo przeprowadzi uczestników przez proces tworzenia wewnętrznego laboratorium innowacji w firmie.Poruszone zostaną tematy od wewnętrznych inwestycji do kwestii związanych ze stosowaniemprzedsiębiorczości wewnątrz firmy.. Wewnętrzne wdrażanie działań mających na celu tworzenie innowacji w firmach czy organizacjach to w ostatnich latach jeden z najczęściej poruszanych tematów w kręgach związanych z zarządzaniem. Sama realizacja takiego procesu okazuje się sporym wyzwaniem. Nie ma uniwersalnych rozwiązań w tym zakresie, dlatego uczestnicy będą mieć szansę odkrycia swojej własnej ścieżki i skupić się na tym jak można wdrażać laboratorium innowacji.

Prowadzący:

  • Slavo jest ekspertem w dziedzinie innowacji w korporacjach oraz przedsiębiorczości. Doświadczenie zyskał pracując przy wdrażaniu laboratoriów innowacji w SKODA AUTO DigiLab i biurach firmy w Tela Avivie i Pekinie.

    pełne bio

Powiązane wydarzenia: