6 - 14 lipca 2019

Dominika Gałecka

prowadząca warsztaty "Marka zastrzeżona – jak mieć wyłączność na oznaczenie?"

Pracownik Informacji Patentowej PPNT Gdynia, absolwentka prawa i historii sztuki, stały współpracownik Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Specjalizuje się w problematyce ochrony własności intelektualnej (utwory, znaki towarowe, wzory przemysłowe, wynalazki, wzory użytkowe,) ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego. Ukierunkowana na związki sztuki z prawem oraz prawo autorskie w kulturze. Współpracuje z muzeami w sferze prawnych aspektów digitalizacji i udostępniania zbiorów muzealnych przez Internet. Prywatnie miłośniczka podróży, zainteresowana sztuką różnorodną, fotografią i kulturą chińską, uzależniona od posiadania i czytania książek oraz zwiedzania muzeów.