6 - 14 lipca 2019

Bartek Baca

Prelegent DtB Summit

Jeden z założycieli i Partner w BBSG, Partner w Very Human Services, doradca z dwunastoletnim doświadczeniem. Łączy wieloletnie doświadczenie pracy w branży transportowej z kompetencjami badawczymi, analitycznymi i projektowymi z obszaru Customer Experience, Service Design, Human-centred Design. W swoich projektach bazuje na dogłębnym zrozumieniu potrzeb odbiorców usługi lub produktu, poszukuje nowych modeli wzrostu przychodów, optymalizacji procesów, synergii we współpracy z partnerami. Odpowiada za mapowanie ścieżek klientów zarówno nad linią widoczności (to co jest doświadczane i zauważane przez odbiorcę), jak i pod nią (procesy usługowe i podział ról wewnątrz organizacji). Projektuje rozwiązania i wspiera wdrożenia w tym obszarze. Jest współautorem uznanego za najlepszy w roku 2016 projektu biznesowego, wykorzystującego metodykę service design w biznesie – proces mapowania i projektowania ścieżki pasażera Portu Lotniczego Poznań-Ławica.