6 - 14 lipca 2019

Alistair Ruff

Prelegent DtB Summit

Alistair odpowiada za wdrażanie badań użytkowników, interaction (UX) designem, testami usability, interaktywnym prototypowaniem i service design na poziomie komercyjnej działalności PDR International Centre for Design and Research. Specjalizuje się w syntetyzowaniu badań użytkowników i prototypowania tak by wspierały one decyzje projektowe i zmniejszały ryzyko. Na poziomie akademickim, bada obecny rozwój prototypowania usług, starając się zrozumieć jak praktyka prototypowania może być wykorzystana w oparciu o zasady prototypowania, które można znaleźć w innych dziedzinach designu.