6 - 14 lipca 2019

Adam Brocka | kiuub studio

prowadzący warsztaty DtB Summit

Zarządza akceleratorami i inkubatorami przedsiębiorczości w Impact HUB w Bratysławie. Wdraża intensywne programy skupione na ekonomii społecznej, miejskich innowacjach i start-upach, wspierając firmy w procesie skalowania i dążenia do bardziej zrównoważonego rozwoju. W ostatnim czasie zajmuje się Uplift - najbardziej złożonym programem akceleracyjnycm w Słowacji. Jest jednym z współzałożycieli czesko-słowackiej społeczności projektowania usług, odpowiada za rozwój społeczności i edukację w zakresie projektowania usług, myślenia projektowego i innowacji społecznych. W kiuub studio wspiera firmy i podmioty publiczne w procesie wdrażania innowacyjnych usług dopasowanych do ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wyzwań dzisiejszego świata.