6 - 14 july 2019

Bogdan Zajdziński

curator of "Look beyond" exhibition

Physics and Didactics aficionado, teacher, headmaster of a primary school in Gdynia, co-creator of didactic exhibitions "Kalejdoskop Przewrotne OKO" (“Tricky EYE Kaleidoscope”), "Barwy ze słońca" (“Colours of the Sun”), "Gdzie wzrok nie sięga" (“Look Beyond”) and "Poruszyć wyobraźnię" (“Ignite Imagination”).